deutschčesky

Testovací sada Taiwanské oolongy

10g Mingjian Jin Xuan

10g Pinglin Jin Xuan Paochung

10g Fancy Oolong Old Style

10g Fo Shou

10g Muzha Tie Guan Yin

10g Shan Lin Xi